แนะนำ 5 เหตุผลที่คุณแม่ควรใช้ สเตย์รัดหน้าท้อง

แนะนำ 5 เหตุผลที่คุณแม่ควรใช้ สเตย์รัดหน้าท้อง

ที่รัดหน้าท้อง

สเตย์รัดหน้าท้อง

ผ้ารัดหน้าท้อง

review ผ้ารัดหน้าท้อง

สเตย์รัดหน้าท้อง เชื่อว่าหลายคนคงเคยเลือกใช้กันมาบ้าง แต่สำหรับคุณแม่ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้ใช้ที่ควรเลือกใช้ สเตย์รัดหน้าท้อง อย่างยิ่ง เพราะด้วยรูปร่างที่เปลี่ยนแลงไปของคุณแม่เนื่องจากการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องที่ยื่นออกมาทำให้เมื่อคลอดก็จะมีหน้าท้องที่หย่อนคล้อย มีพุงป่อง หรือไขมันที่ยังคงสะสมอยู่ซึ่งล้วนแต่สร้างความไม่มั่นใจให้กับคุณแม่ 5 เหตุผลสำหรับคุณแม่ที่ควรใช้ สเตย์รัดหน้าท้อง มีดังนี้

ช่วยพยุงหน้าท้อง
เหตุผลที่คุณแม่ควรจะใช้ สเตย์รัดหน้าท้อง รัดบริเวณหน้าท้องสำหรับเพื่อเป็นการช่วยพยุงหน้าท้องให้กับคุณแม่ โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีขนาดของหน้าท้องที่ใหญ่หรืออายุครรภ์มากควรจะใช้ สเตย์รัดหน้าท้อง อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการเดินทางจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางให้ง่ายและสะดวกขึ้น

ช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง
เหตุผลที่คุณแม่ควรรัด สเตย์รัดหน้าท้อง นั้นเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดหลังให้ดีขึ้น เพราะเข็ดขัดจะช่วยพยุงหลังให้ตรงกระดูกสันหลังไม่กดทำในระหว่างที่เดิน นั่ง หรือนอนซึ่งช่วยให้อาการปวดหลังดีขึ้น

ช่วยบรรเทาอาการปวดสะโพก
เหตุผลของการใช้ สเตย์รัดหน้าท้อง ก็เพื่อช่วยเรื่องอาการปวดหลัง ซึ่งเกิดจากขนาดของหน้าท้องที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักที่มากขึ้นจึงทำให้เกิดการรองรับน้ำหนักซึ่งทำให้เกิดอาการปวดหลังและอาการปวดสะโพกขึ้น ดังนั้นจึงต้องหาตัวช่วยด้วยการรัด สเตย์รัดหน้าท้อง จะช่วยบรรเทาอาการปวดสะโพกให้ดีขึ้นได้ด้วย

ช่วยลดการเกิดรอยแตก
เหตุผลของการการใช้ สเตย์รัดหน้าท้อง เพื่อลดการเกิดรอยแตกบริเวณหน้าท้องของคุณแม่ได้ เพราะการรัดด้วยสเตย์นั้นจะช่วยลดการขยายตัวของผิวหน้าท้องทำให้ไม่เกิดรอยแตกหลังจากการคลอด โดยควรรัดพร้อมกับการทาครีมบำรุงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กลับคุณแม่อีกครั้ง

ช่วยเพิ่มความคล่องตัว
เหตุผลของการใช้ สเตย์รัดหน้าท้อง เพื่อเป็นการรัดบริเวณหน้าท้องเพื่อความแบนราบ และบรรเทาอาการปวดหลัง เอว และสะโพกทำให้เดิน นั่ง นอนสะดวกสบายและคล่องตัวขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณแม่ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วย

การที่คุณแม่มีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น สิ่งแรกคือสร้างความไม่มั่นใจให้กับคุณแม่ สเตย์รัดหน้าท้อง ออกแบบมาเพื่อใช้ในการดูแลรูปร่าง เหตุผลของการใช้สเตย์ก็เพื่อช่วยพยุงหน้าท้อง ช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง อาการปวดสะโพก ช่วยลดการเกิดรอยแตกหน้าท้อง และช่วยเพิ่มความคล่องตัว

Introduction To Adult ADHD

WHEN CHILDHOOD ADHD GETS UNNOTICED

Introduction To Adult ADHDAdulthood is probably the most exciting part of a person’s life. Why? This is the stage where we find a stable job, we enter the peak of our career, and live the life we have been dreaming of when we were still kids. This is also the time when, most of us would find our perfectly imperfect partners and would start building a life with them. Some of us would then start having kids, and watching them grow up is the most fulfilling work when building families. Others may not want these things and would focus instead on their hassle free careers. Either way, adulthood is just great, no matter how you spend it.

But what happens if your dream life isn’t what you have right now? You often go to work late, you are easily distracted, you constantly forget a lot of things, and your responsibilities kind of beat you, then you might be having what we call adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Seems unlikely? It isn’t actually. recommended Addrena Reviews.

ADHD is often neglected as a disorder among children exhibiting the symptoms. Older people may just credit it to being naughty and unruly. Chances are these children will grow up having this disorder, without receiving proper treatment. The worst scenario would be you will manifest the symptoms more when your responsibilities are increased. When demands on you capabilities rise, your condition would also worsen.

I AM AN ADULT, HOW CAN THIS BE?

As much as we would like to claim that this disorder is just for children, we cannot do so for recent studies have shown that the number of adults with ADHD is increasing. This is because nowadays, we are beginning to be aware of the disorders that affect adults that are often neglected. It is quite difficult to diagnose because it is way different than what we see in children.

While children with ADHD show inattention, hyperactivity and impulsiveness, adults with the same disorder have different signs and symptoms. These may be difficulty concentrating, poor organizational attitude, being hard up in following instructions, and inability to finish an assigned job within the deadlines. These are but a few symptoms of adult ADHD.

Recent statistics claim that around 1% to 5% of adults are currently suffering from this disorder. On the other hand, 60% of children continue to manifest the symptoms until adulthood. This would account to about 4 % of adults in the United States and it is roughly around 8 million.

Adult ADHD costs a person a lot of problems. Not only will you be having a difficulty finding a job, but it would affect your overall personality as well. Low self-esteem is often a problem of these patients. These can turn into substance abuse and depression, straining your relationships with other people especially your family. And that’s worst problem – watching your family member succumb into such problems.

Awareness of adult ADHD is vital not only to doctors and other health care professionals but also to every individual as well. You never know when one of your friends might be having one. Reading on through the succeeding articles, you will learn more about adult ADHD, which would help a great deal especially when you know of a person having such.

Reviews Nootropics List

Nootropics List

Although not many people have heard of nootropics, those who have been introduced to them are relying on them more and more to power their everyday lives. Nootropics are drugs that are used to boost the power of the brain. They help with both memory and focus. As we age, our brains do too. We can no longer remember or concentrate as well as we used to. Factors like stress and lack of sleep also lead to lack of concentration and loss of memory. Nootropics help to boost brain power. There are different kinds and this article explains 12 of the most popular ones.

Acetyl L-Carnitine

This is an amino acid that is naturally produced in the body. The body uses it to produce energy. As a drug, it is used to treat different kinds of disorders that are associated with the brain, most commonly memory disorders such as Alzheimer’s and others that affect memory. It is also used to treat depression, Down’s syndrome, nerve pain, facial paralysis and it is even used to treat some symptoms associated with AIDS. As a Nootropic, it is used to boost energy in people who feel that they don’t have sufficient levels and it is also used to boost memory for alcohol related memory loss.

Alpha GPC

This nootropic is not produced in the body. It is released when a fatty acid found in plant foods like soy are broken down. In medicine, it is a prescription medication that is used to treat conditions like Alzheimer’s, dementia and stroke but it is also available as a food supplement. As a nootropics, it is used to aid memory, concentration, thinking skills and learning. Stroke victims who use it for a prescribed period also have better memory and thinking skills and they also undergo quicker delivery. You may not be able to buy it over the counter in some states and even in some countries but the above link will reveal vendors who are happy to ship to your address.

Aniracetam

Aniracetam is fat soluble and fast acting and it is used to boost memory, it helps increase creativity and it is very useful in reducing stress. It is also very useful in reducing depression and people who take it say that it almost immediately makes them feel better and more ready to interact socially. Although many people assume that it has to be taken with food in order to be absorbed into the body, research has shown that when taken on an empty stomach it is absorbed just as well. you can sell Aniracetam Reviews

Centrophenoxine

Centrophenoxine is also known as Lucidril and in addition to cognitive enhancement, it is a great anti-ageing supplement. It is naturally found in high concentrations in some kinds of fish which may be the source of the old adage that eating fish increases brain power. Clinically, it is used to treat a variety of brain related conditions such as brain atrophy, brain injuries and it also helps post-stroke sufferers recover faster. As a nootropic, it is great for boosting memory, it boosts learning, it helps people who are very weak, it reduces stress and irritability and it helps people sleep better. It is available in some states without prescription but if you cannot find it in yours, you can always order from the above link.

Citicoline (CDP Choline)

This nootropic occurs naturally in the body and it is used in the synthesis of phosphatidylcholine which is a great constituent of brain matter. Clinically, it is used to treat some of the symptoms that come along with brain diseases like Alzeimers, dementia, memory loss and Parkinsons. As a nootropic, it can be bought in pill form over the counter and it is effective in restoring memory, concentration, eliminating fogginess in the mind and in addition to that, it helps the body’s defenses and it also works as an antioxidant. It is available without prescription but if you cannot find it in a store near you, order through the above link.

Noopept

Noopept was first made in Russia about 35 years ago. Although it isn’t used as a prescription medication, it is used widely as a nootropic to enhance brain performance. It brings about better learning ability, enhanced moods, it decreases anxiety, increases energy and also improves memory. People who take it also report that they feel energized and their minds are very clear. It is marketed in powder form and it is easy to find it in health stores. It comes in 3 different dosages and it is up to you to decide which one is best. That said, it is advisable to start from the lowest dose and then if you don’t notice any change, you can on to a higher dosage.

Oxiracetam

Although it isn’t FDA approved, it is used widely in Europe to enhance memory in the elderly. As a nootropic, it improves memory, helps with learning and retention of new content, it helps boost energy levels and it also helps people who have problems with focus. It hasn’t been used clinically but some studies suggest that it could be useful to people who suffer Alzheimer’s and other diseases that affect memory. A small number of people have reported that it makes them feel sleepy.

Phenibut

This one is very similar to a chemical that is produced in the brain called GABA. Initial research showed that it reduced anxiety but today it is used to treat phobias, it helps people sleep better, it reduces tension, stress and fatigue, it reduces PTSD symptoms and it is also used to help alcoholics with their memory. As a nootropic, it is used to improve memory, it helps with clearer thinking and it also helps with learning. It is available in pharmacies but if you cannot find it you can buy it through the above link. Phenibut Reviews

Phenylpiracetam

Users of this nootropic report that they have laser sharp focus, fluidity of both verbal and written word, mood elevation, high athletic performance and increased energy, better appreciation of music, increased creativity and better sleep. As far as nootropics go, most users of this one seem to agree that it changes their lives considerably because they increase daily productivity by high margins. It also helps people who have trouble in social situations; they interact better with people and they are able to listen without distractions.

Piracetam

Piracetam is used both as a nootropic and as medicine. It works by protecting the cerebral cortex against lack of oxygen. Lack of oxygen is what causes lack of focus, memory loss and generally low brain activity. Doctors usually prescribe it for twitchy and jerky muscles. As a nootropic, it helps clear the brain, it works to restore memory and it also helps with retention of new material. There is a lot of conflicting information on this nootrpic around the net with some people saying that it doesn’t work or it has side effects. There is a good reason for this: there are several brands of it in the market and you should do your research to find out which ones are real. You can find a quality source through the above link.

Pramiracetam

This nootropic is used to increase energy levels as well as focus and concentration. It also helps people who suffer poor memory and who have problems retaining what they have leart. It works by helping with blood circulation in the brain – the more the blood to the brain the more the oxygen and the better the performance. Doctors use it to treat Alzheimer’s and other similar conditions. It is also used on people who have brain injuries. You can easily buy this nootropic through the above link.

Sulbutiamine

Most people say that this nootropic simply makes them feel amazing. It increases energy levels, it clears the mind, helps with memory and also with learning. That said, it can be too much if taken in high dosages. It is recommended that you start with low doses and it should be taken only twice or three times a week. The effects start to kick in after a few days so don’t up your dosage because you cannot feel the effects.

Silk’n SensEpil Laser Home Hair Removal

home laser hair removal

The Silk’n SensEpil home laser hair removal device uses pulsed light technology to reduce unwanted hair and is FDA approved. The Silk’n allows you to remove hair in the security of your home at a time of your own choosing. The pulsed light (which is packaged in a replaceable cartridge) targets the melanin pigmentation located at the base of the hair shaft. The light heats the follicle and destroys it. Be aware, however, that since only 1 out of every 3 hairs is in a growth phase, it will take most people multiple treatments to achieve visible results.

The Silk’n has a small sensor which will not fire if not in contact with the skin or if skin tone is too dark. As with other similar laser products, the Silk’n is designed for fair to medium skin tones and medium brown to black hair. The device is not approved for, and likely will not work on, any other application. The sensor can cover several hairs at once, which means less time in completing a treatment.

This unit is battery operated and comes with its own charger. The basic unit sells for around $500 and includes one lamp cartridge and an instructional DVD. Each cartridge is only good for a certain number of firings, so expect to replace it. If your choice is whole-body application, expect to replace it pretty frequently. Even with the cost of the extra cartridges added in, the overall expense is still well below the professional cost which is closer to ten thousand. Be advised, however, that the laser is not as powerful as the ones used in professional clinics, so you shouldn’t expect the same immediacy of results.

People liken the sensation of laser treatment to the feeling of a rubber band snapping against a wrist. This will be less or more painful depending on the sensitivity of the targeted area. Silk’n has five strength levels, with one being the weakest. Although the Silk’n will automatically begin at level one, the instructions include directions for bypassing the graduated feature and going straight to level five.

The instructions report that the Silk’n is not for use on the face, head, or neck, but the company website states that it has recently been approved for use in those areas. The Silk’n weighs a little over a pound, so it is easy to hold and maneuver.

Pros:

  • Battery operated, so your treatment location isn’t limited by outlet location
  • 60-day money back guarantee
  • Safety sensor that prevents burns or scarring due to improper use
  • Lightweight and effective

Cons:

  • Battery operated, so you are limited to the battery life before you must recharge
  • Cartridge must be replaced fairly frequently
  • If you must return the unit for a refund, the company will charge you for the used light cartridge

Bottom line:

The Silk’n SensEpil Laser Home Hair Removal device is one of the better of the home laser hair removal products. If you’re willing to watch the DVD and follow the directions, you will be pleased with the results.

what is dent and ding appliances

You can get a great deal on dent and ding appliances if you have knowledge about the item and ability to bargain with the trader.  These appliances offer great opportunities for those who due to low income can not afford to buy new appliances. Two important queries must be asked from the retailer i.e. the return policy and the warranty. Most often appliances are in need of replacement of parts; don’t shy away from this sort of deal as it will save you a great amount. These sort of appliance are amazingly cheaper then others.

dent and ding appliances

Mostly dent and ding appliances like refrigerator or washer which have been bought but damaged while shifting or delivery process. This type of appliance then forced to put on sell for discount. You can find them on dent and ding appliance store. Such appliances are having different levels of damages. Some item have rigorous erosion. On the other hand few have nominal surface marking or scratches.

Few people are smart enough and they able to fix these units after which they look like new ones. If you may able to get a good deal, you can even fix any scratch n dent appliances yourself. There available things in the market which help you to fix a dent or scratch on an item. You can get a dent and ding appliance still under the cover of warranty if you buy it form an actual appliance store.

Most of the time, consumers do not anticipate return their scratch and dent appliances for the reason that they know that they have bought a damaged thing. Few retail outlets also offer return policy and warranty on these factory used items.

You can search for almost any brand (sears) or model as there are great choices of various brands and organizations providing you the opportunity to select the one which suit your requirement. One can get discount even up to seventy per cent on these nominal scratched or ding appliances.

เป้อุ้มเด็ก อินเทรน สไตล์เกาหลีราคาไม่แพง

เป้อุ้มเด็ก อินเทรน สไตล์เกาหลีราคาไม่แพง เหมาะสำหรับใช้กับเด็กอายุ 6 เดือนจนถึง 2 ขวบ เป้อุ้มเด็ก สามารถลดอาการปวดเมื่อย ของคุณพ่อ คุณแม่ได้ เมื่อต้องออกเดินทางไปไกลๆ ที่จำเป็นต้องพาน้องไปด้วย มีสายคล้องคอ พร้อมสายรัดเอว มีตัวล็อค ฐานที่นั่งเหมาะสำหรับเด็ก ไม่ทำให้ปวดหรือเจ็บก้น เป้อุ้มเด็กทำมาจากวัสดุคุณภาพ สามารถระบายอากาศได้ดี ไม่ร้อนอับชื้น ในราคาเบาๆ ดูรูปภาพเป้อุ้มเด็กได้ตามด้านล่าง

contact-line

p1 p2 p3 p4 p5

มีให้เลือกสองสี สีแดง และน้ำเงิน

คุณแม่กำลังหา กระเป๋าสัมภาระคุณแม่ อยู่ใช่ไหม

ถ้าคุณแม่กำลังหา “กระเป๋าสัมภาระคุณแม่” อยู่ ลองอ่านรายละเอียดก่อนนะครับ เว็บบนี้ขอแนะนำ กระเป๋าสัมภาระคุณแม่ สุดคุ้ม ราคาย่อมเยาว์ รับลองถูกใจคุณแม่แน่นอนครับ ขอแนะนำกระเป๋าสัมภาระ ใน 1 เซต ประกอบด้วย กระเป๋า 3 ใบ แต่ละใบสามารถใส่ของได้แตกต่างกัน เช่นใบใหญ่ใส่ของทั่วๆไป ใบกลางใส่ของกิน หรือขวดนม ใบเล็กใส่ขวดนม แต่ละใบสามารถพกพาได้ง่ายสะดวก กระเป๋าสัมภาระคุณแม่ทำความสะอาดง่าย แต่ละใบสามารถใช้งานได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของคุณแม่ หากไปไม่ไกลมากก็ พกใบเล็กและใบกลางก็พอ เช่นออกนอกบ้านไปเยี่ยมเพื่อนบ้านเป็นต้น หากต้องออกไปสถานที่ไกลๆ ก็สามารถพกใบใหญ่ใส่สิ่งของจำเป็นได้เยอะขึ้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มโดยคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเลยครับ

กระเป๋าสัมภาระคุณแม่ กระเป๋าสัมภาระคุณแม่

กระเป๋าสัมภาระคุณแม่ กระเป๋าสัมภาระคุณแม่

กระเป๋าสัมภาระคุณแม่มีหลายสีหลายลายให้เลือกตามความชอบของคุณแม่ได้เลย คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ซื้อ 1 เซตใช้งานได้จนถึงน้องโต หรือ จะนำกระเป๋าสัมภาระคุณแม่ไปใช้ในการจัดสัมภาระอย่างอื่นก็ยังได้

สินค้ามีจำนวนจำกัดคลิ๊กปุ่ม รายละเอียดเพิ่มเติม และสามารถทำการสั่งซื้อ ผ่านเว็บไซต์ได้เลย หรือจะติดต่อสอบถามก่อนก็ได้ รายละเอียดข้อมูลการติดต่อสามารถดูได้จาก การคลิ๊กปุ่มรายละเอียดเพิ่มเติม

การฝึกหัดควบคุมการขับถ่าย หรือการนั่งกระโถน (Toilet Training)

th (4)

ทารกแรกเกิดไปจนอายุ 2 ขวบ ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายของตนเองได้ ทั้งนี้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูต้องใช้ผ้าอ้อม เพื่อป้องกันการเปียกหรือสกปรกเลอะเทอะ

เมื่อลูกอายุใกล้ 2 ขวบ พ่อแม่คงเริ่มอยากลองฝึกหัดให้เด็กสามารถควบคุมการขับถ่ายให้ เป็นที่เป็นทาง ไม่สกปรกเปียกเปื้อน แต่พ่อแม่ก็ควรจะต้องทราบด้วยว่าการจะฝึกหัดให้เด็กควบคุม การขับถ่ายของตนเองให้เรียบร้อยเป็นที่เป็นทางนั้น ถ้าเริ่มฝึกหัดเมื่อเด็กอายุมากเพื่อให้ระบบการ ควบคุมการขับถ่ายได้พัฒนาและมีความพร้อม จะดีกว่าหัดเร็วเกินไปโดยเฉพาะถ้าเด็กยังไม่มีความ สามารถควบคุมกระเพาะปัสสาวะหรือควบคุมการขับถ่ายอุจจาระได้ หรือเด็กยังไม่มีความพร้อมที่จะ ถอดเสื้อผ้าของตนเองออกให้เร็วทันการ

จากการศึกษาวิจัยพบว่า เด็กที่เริ่มฝึกหัดนั่งกระโถนเมื่ออายุ 18 เดือน มักจะไม่ประสบ ความสำเร็จจนอายุ 4 ปี แต่เด็กที่ได้เริ่มการฝึกหัดหลังอายุ 2 ปี มักจะควบคุมการขับถ่ายได้ดีก่อน อายุ 3 ปี จำหน่าย ของเล่นเด็ก คลิ๊ก

ส่วนใหญ่แล้ว เด็กจะพร้อมสำหรับการฝึกหัดควบคุมการขับถ่ายเมื่ออายุประมาณ 2 ขวบ โดยเด็กชายอาจจะมีความพร้อมช้ากว่าเด็กผู้หญิง ทั้งนั้นนอกจากความพร้อมของระบบประสาทแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในวัยหัดเดินนั้น เด็กจะมีแนวโน้มของการต่อต้านคำสั่งมากกว่า อย่างไร ก็ตามพ่อแม่ก็อาจสังเกตถึงความพร้อมของลูก ในการที่จะหัดให้เด็กนั่งกระโถนได้คือ

1.เด็กถ่ายอุจจาระในเวลาใกล้เคียงเวลาเดิมเกือบทุกวัน

2.ผ้าอ้อมไม่ค่อยเปียก แสดงว่ากระเพาะปัสสาวะเริ่มเก็บปัสสาวะได้มากขึ้น

3.เด็กเข้าใจคำพูดของพ่อแม่ได้ดี

4.เด็กสนใจที่จะทำตามคนอื่นๆ ในการขับถ่าย

5.เด็กแสดงอาการให้เห็นว่ามีอาการปวดท้องอยากจะถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ ซึ่งพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูอาจสังเกตจากสีหน้าหรือการกระทำของเด็ก

การเริ่มต้นฝึกหัดมีหลักสำคัญดังนี้

1.พ่อแม่ต้องไม่เครียด เคร่งครัด หรือบังคับ ควรฝึกหัดอย่างสบาย พ่อแม่ควรชมเชยเมื่อลูกสามารถขับถ่ายลงกระโถนได้ แต่พ่อแม่ไม่ควรเอ่ยถึงความ ผิดพลาดหรือลงโทษลูกที่ไม่สามารถทำได้สำเร็จ โดยทำเปียกเปื้อนก่อน เพราะจะเป็นผลเสียต่อ การฝึกหัด

2.ควรเริ่มต้นให้เด็กสังเกตเวลาผู้ใหญ่เพศเดียวกับเด็กใช้ห้องส้วม เช่น การนั่งถ่ายอุจจาระ หรือการปัสสาวะของแม่ ถ้าเริ่มฝึกลูกสาว หรือให้ลูกชายดูพ่อถ่ายปัสสาวะ

3.จุดมุ่งหมายแรกที่ฝึกหัดคือ การขับถ่ายอุจจาระ ส่วนการปัสสาวะนั้น มักจะร่วมกับ การถ่ายอุจจาระ ฉะนั้นเด็กจึงอาจจะแยกพฤติกรรม ทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ในตอนแรก สนใจสั่งซื้อของเล่นเด็ก ได้ที่ www.baby2smile.com

ลูกไม่อยากสระผมทำยังไงดี เตียงสระผมมีทางออก

ก่อนอื่นต้องถามแม่ๆว่าไปทำอะไรให้ลูกๆกลัวหรือเปล่าขณะสระผม เช่น ทำแชมพูเข้าตา ทำน้ำเข้าจมูกทำให้สำลัก แสบจมูก แสบคอ ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กๆกลัวการสระผมก็เป็นได้ ต้องรู้ปัญหาก่อนแล้วจึงค่อยๆแก้ไขปัญหา คุณแม่อาจจะมีเทคนิกเล็กๆน้อยๆ หรือการให้รางวัลเพื่อดึงดูดให้เด็กมาสระผมก็ได้ เช่น จะให้ของเล่น ให้ตุ๊กตา หรือชวนลูกอาบน้ำด้วยกันเล่นทีเผลอก็สระผมไปเลยก็ได้ แต่จะทำยังไงให้เด็กๆปลุกฝั่งไปเลย วิธีที่จะนำมาแนะนำอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่น่าจะเป็นวิธีที่น่าจะได้ผลอยู่บ้าง คุณแม่พาลูกไปร้านสระผม แล้วคุณแม่ก็ให้ช่างสระผมให้ลูกเห็น เมื่อลูกเห็นก็อาจจะเกิดความอยากลอง คุณแม่ก็ให้ลูกสระผมที่ร้าน อาจจะสองสามครั้ง เมื่อลูกเริ่มติดใจ คุณแม่ก็ทำหรือหาวัสดุที่สามารถมาทำเป็นเตียงสระผมได้ที่คล้ายๆเตียงสระผมในร้าน มาประดิษฐ์ให้ลูกๆเป็นเสริมสวยในบ้านแทนแล้วให้คุณแม่เป็นช่างสระผม แค่นี้ลูกๆก็น่าจะชอบสระผมขึ้นมาแล้ว หากไม่มีอุปกรณ์ทีจะทำเป็นเตียงสระผมเด็กได้ ทางเว็บแนะนำเตียงสระผมเด็ก ดูได้รูปภาพปรพกอบตามด้านล่างเลย
detailsทีนี้เด็กๆก็มีร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองแล้ว ทำให้การสระผมไม่ยากอย่างที่คิดอีกต่อไป และคุณแม่ก็ไม่ต้องปวดหัวอีกแล้ว ถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องซื้ออันนี้ก็แล้วแต่บุคคลว่าควรหรือไม่ควร บางทีเราเอาเงินไปซื้อของที่ไม่มีประโยชน์เอาเสียเลย อย่างของเล่นบางอย่าง หรือของทั่วๆไป แต่ถ้าเตียงนี้ก็ยังสามารถสร้างเสริมพัฒนาการให้เด็กได้อีกด้วย ถ้าคุณแม่สนใจสามารถคลิ๊กดูรายละเอียดป้ายด้านล่างเลย
bannerchair

ทำไมต้องซื้อไซส์ใหญ่ เพราะว่าไซส์ใหญ่สามารถประหยัีดได้ และใช้ได้ถึงจนเด็กโตเลยไม่ต้องเสียเงินซื้ออีก 2-3 ต่อ เตียงใหญ่ยังสามารถปรับที่นั่ง ปรับที่รองคอได้อีกด้วย

intplastic

เปรียบเทียบขนาดไซส์ต่างๆ ไซส์ต่างกันแต่ราคาห่างกันไม่มาก และไซส์ใหญ่มีออพชั่นที่ดีกว่า แข็งแรงทนทานกว่า

kodung

สินค้าเตียงสระผมเด็กพร้อมส่งทั่วประเทศ!!

จะทาครีมแบบไหนไปออกกำลังกายดีล่ะ

ครีมเครื่องสำอางแม้จะใกล้หน้าหนาวเต็มทีก็อย่าได้ หลงกลว่าไม่มีแดดผิวจะไม่เสีย ไม่ดำ ไม่ด้าน ยิ่งเวลาไปออกกำลัง กลางแจ้งนะอย่าให้บอกเลยเพราะคุณอาจดำเป็นเหนี่ยงได้ง่ายๆ ก็รังสี ยูวี ไม่ได้มากับแดดจ้าๆเสมอไปนี่นา รู้อย่างนี้คุณคงอยากจะหาครีม กันแดดคู่ใจไว้ใช้สักหลอดแล้วใช่ป่าวล่ะ

ก่อนออกแดด จำเป็นต้องปกป้องผิวของคุณ โดยเลือกเครื่องสำอาง หรือครีมกันแดด ที่เหมาะสม กับสภาพผิว ที่มีขายในท้องตลาด มีด้วยกัน 2 ประเภทคือ

Physical Suncreen ป้องกันแสงแดด โดยการสะท้อนแสง มีสาร ประกอบได้แก่ ไตตาเนียมไดออกไซด์ ซิงค์ ออกไซด์และไอออน ออกไซด์ เป็นต้น

เครื่องสำอางชนิดนี้ มีข้อดี คือสามารถกันได้ทั้งรังสี UVA และ UVB และไม่ค่อยแพ้ แต่ข้อเสียคือ ล้างออกยาก ทาแล้วหน้า มักจะขาว กว่าปกติ จึงเหมาะกับผู้ ที่เป็นโรคแพ้แสงแดด มีผิวแพ้ง่ายหรือเด็ก

Chemical suncreen ป้องกันแสงแดด ด้วยการดูดซับ กลืนแสง มีข้อดีคือทาแล้วหน้าไม่ขาว ล้างออกได้ง่าย แต่เสื่อมประสิทธิภาพ เร็วและแพ้ง่าย มีความสามารถ ในการป้องกัน แสงจำกัด บางชนิด ป้องกันได้เฉพาะ UVB เช่น PABA Salicylates และ cinnamates ฯลฯ บางชนิดกันไดทั้ง UVA และ UVB เช่น avobenzone และ methylan thranilate แต่ก็มีหลายชนิดที่มีส่วนประกอบที่เป็นทั้ง Physical Suncreen และ Chemical Suncreen

หน่วยวัดคุณสมบัติ ในการป้องกันแสง นิยมใช้กันโดยทั่วไป คือ SPF Sun Protection Factor เป็นการวัดของเครื่องสำอางกันแดด ในการ ป้องกันรังสี UVB โดยเปรียบเทียบระยะเวลา ในการป้องกัน ผื่นแดง ที่เกิดจากแสงแดดเมื่อทาเครื่องสำอางกันแดด ว่าจะป้องกันได้นาน กว่าไม่ได้ใช้กี่เท่า

เท่า เครื่องสำอางกันแดดที่มี SPF 15 สามารถป้องกัน sunburnได้ถึง 92% จึงเพียงพอ สำหรับการป้องกัน แสงแดดทั่วไป แต่เพื่อให้การป้องกัน ได้ประสิทธิภาพ เท่ากับที่ได้ระบุ ได้ที่ฉลาก จึงไม่ควรทาครีมบาง จนเกินไป

เนื่องจากมาตรฐาน ในการวัดนั้นนั้น ทำในขณะที่ทาครีมกันแดด เป็นฟิล์มหนาประมาณ 10-20 ไมโครเมตร หรือใช้ประมาณยา 2 มิลลิกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร

นอกจากนี้ควรพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์กันแดดนั้น เป็นชนิดกันน้ำ ได้หรือไม่ ถ้าเป็นชนิดกันน้ำได้ จะเกาะอยู่บนผิวหนังได้นานกว่า ทำให้ไม่ต้องทายาซ้ำบ่อยๆ ส่วนมากจะผลิตออกมา ในรูปของครีม โลชั่นหรือแท่ง

ข้อเสียของครีมประเภทกันน้ำ

ข้อเสียของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คือเนื้อครีมค่อนข้างจะมัน คนที่ผิว มันทา แล้วอาจจะรู้สึกเหนอะหนะ ส่วนเครื่องสำอางกันแดดที่ไม่กันน้ำ อาจผลิตออกมาในรูปของครีมโลชั่นสเปรย์เจล

ข้อดีของครีมประเภทกันน้ำ

ข้อดีคือ ไม่เหนียวเหนอะหนะ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวมัน แต่มีข้อเสีย คือ ต้องหมั่นทายาบ่อยๆ โดยเฉพาะเวลาที่เหงื่อออกหรือผิวเปียกน้ำ

เครื่องสำอางชนิดนี้ มีข้อดี คือสามารถกันได้ทั้งรังสี UVA และ UVB และไม่ค่อยแพ้ แต่ข้อเสียคือ ล้างออกยาก ทาแล้วหน้า มักจะขาว กว่าปกติ จึงเหมาะกับผู้ ที่เป็นโรคแพ้แสงแดด มีผิวแพ้ง่ายหรือเด็ก

Tips

ว่ายน้ำ : ควรใช้เครื่องสำอางป้องกันแดดชนิดทนน้ำ หรือ water resistance

เล่นกีฬา : ควรเลือกใช้เครื่องสำอางป้องกันแดดชนิดทนเหงื่อ หรือ sweat resistance

ผู้ที่ใช้เครื่องสำอาง ทาผิวหน้า ที่มีส่วนผสมของสาร AHA ต้องใช้เครื่อง สำอาง ป้องกันแสงแดด ควบคู่ไปด้วย เนื่องจากการใช้เครื่องสำอาง ที่มีส่วนผสมของ AHA จะทำให้ผิวหน้า มีความไวต่อแสงแดด มากยิ่งขึ้น บางรายอาจผิวไหม้เกรียม

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก เคสมือถือ